iStock_000016675841Small

Kancelaria w zakresie obrotu nieruchomościami zajmuje się przygotowywaniem i opiniowaniem umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, umów przedwstępnych, umów najmu i dzierżawy nieruchomości.