Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji w sprawach cywilnych oraz administracyjnych.