Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców w następującym zakresie:

  • wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej,

  • rejestrowania działalności gospodarczej, w szczególności czynności niezbędne do założenia spółki: przygotowanie projektu umowy spółki, wypełnienie odpowiednich wniosków rejestrowych i innych wymaganych dokumentów,

  • tworzenia regulaminów organizacyjnych spółek prawa handlowego,

  • obsługi prawnej zmian w składzie wspólników, członków organów spółek, w tym przygotowanie odpowiednich wniosków rejestrowych,

  • obsługa prawna Zgromadzeń Wspólników, w tym przygotowywanie projektów uchwał, protokołowanie Zgromadzenia, przygotowanie odpowiednich wniosków,

  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych, sądowoadministracyjnych i przed organami administracji,

  • windykacja należności,

  • sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych przez przedsiębiorców.