Kancelaria świadczy czynności pomocy prawnej w zakresie dochodzenia odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych z tytułu szkód majątkowych powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych.