Kancelaria specjalizuje się przygotowywaniu następujących projektów umów:

  • umowa o dzieło, zlecenie, świadczenie usług;

  • umowa agencyjna;

  • umowa sprzedaży;

  • umowa współpracy handlowej;

  • umowa o roboty budowlane;

  • umowa najmu;

  • umowa dzierżawy;

  • umowa pożyczki;

  • umowa spółki;

  • umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich.